چسبندگی بستر پرینت

6 راه حل ساده برای بهبود چسبندگی بستر به فیلامنت PLA

/pla-bed-adhesion

چالش‌های لایه اول به ویژه اهمیت دارند، زیرا یک لایه اول خوب، پایه و اساس یک چاپ موفق است. برای اینکه لایه های متوالی به درستی پرینت شوند، اولین لایه باید به خوبی به بستر ساخت پرینتر بچسبد که به عنوان چسبندگی بستر در دنیای پرینت سه بعدی شناخته می شود. در این مطلب 6 راه حل ساده برای بهبود چسبندگی بستر به فیلامنت PLA را بررسی می کنیم.