پولی

پولی هرزگرد درحقیقت یک فولی مانند که روی یک بلبرینگ سوار شده است  در واقع پولی هرزگرد یا فولی هرزگرد واسطه ی بین دو محور منتقل کننده قدرت است.

دسته‌بندی