چاپ سه بعدی و صنعت مد

ماده‌ی زیست تخریب پذیر Balena برای پرینت سه بعدی در صنعت مد

/balena

Balena، یک شرکت اسرائیلی که در سال 2020 تأسیس شد، مواد ترموپلاستیک قابل بازیافت را توسعه می دهد، و به ویژه راه حلی برای تکنولوژی تولید افزودنی راه اندازی کرده است.