چاپ سه بعدی ماشین

پرینت سه بعدی صندلی ماشین‌های Audi

/3d-printes-car-seats-for-audi

استفاده از تکنولوژی تولید افزودنی در صنعت خودرو به طرز قابل توجهی در حال افزایش است. هنگامی که صحبت از اتومبیل می‌شود، معمولاً توجه زیادی به موتور، اسب بخار و طراحی بیرونی آن‌ها داریم، اما اغلب یک جزء اساسی را نادیده می گیریم: صندلی ها