چاپ سه بعدی صنعتی

چاپگرهای سه بعدی آمریکایی به کمک خط مقدم اوکراین می‌آیند

/3d-printers-on-ukrain-s-front-lines

در اوکراین از چاپگرها برای موارد متنوعی استفاده می‌شود از جمله از ساخت قطعات سلاح و هواپیماهای بدون سرنشین در خط مقدم، و در بخش غیرنظامی، در ساخت و ساز و مراقبت‌های پزشکی برای آسیب دیدگان.