پرینت یه بعدی

Deutsche Bahn از پرینت سه بعدی در تعمیر قطار و خطوط ریلی استفاده می‌کند

/deutsche-bahn

سرویس راه‌آهن ملی آلمان، Deutsche Bahn، قصد دارد در آینده تعمیر و نگهداری قطار را به پروسه‌ای سریع‌ار ارزان‌تر و کارآمدتر تبدیل کند