پرینت سه بعدی قطعات بزرگ

پرینت سه بعدی ابعاد بزرگ

/big-size-3dprinter

پرینت سه بعدی در ابعاد بزرگ معمولا به صورت یک تکه انجام نمی شود و مدل مورد نظر بر اساس اندازه پرینت دستگاه ها و یا در بعضی مواقع با در نظر گرفتن کارکرد قطعه برش خورده و به به صورت چند تکه پرینت می شود. بعد از پرینت، این قطعات پرینت شده کنار هم چسبانده می شوند. وقتی تعداد قطعات برش خورده زیاد می شود حتما آنها را شماره گذاری می کنیم تا ترتیب قطعات رعایت شود.