پاگانینی

بازسازی پرینت سه بعدی ویولون پاگانینی

/3d-printed-paganini-violin

ویولن پرینت سه بعدی پاگانینی در Palazzo Doria Carcassi، جایی که پنجاه و هفتمین دوره مسابقه قرار است از 16 تا 27 اکتبر 2023 برگزار شود، قرار دارد. همچنین قرار است یازدهمین نمایشگاه MakerFaire در رم را در تاربخ 20 تا 22 اکتبر 2023 برگزار کند.