نیروی دریایی

نیروی دریایی آمریکا و پرینت سه بعدی

/us-navy-to-use-3d-printing

کشتی‌سازی HII Newport News و General Dynamics Electric Boat اعلام کرده‌اند که تولید به شیوه‌ی افزودنی را بر روی زیردریایی‌های هسته‌ای جدید ناوگان کلاس ویرجینیا، که نماد نیروی دریایی ایالات متحده است، اجرا خواهند کرد