غذای دریایی گیاهی

کالاماری گیاهی پرینت سه بعدی

/3d-printed-plant-based-calamri

استفاده از بایو‌اینک بر پایه‌ی جلبک، جایگزین ارزان‌تر، تجدیدپذیر و سازگار با محیط‌زیست برای پروتئین‌های گوشتی به تولیدکنندگان می‌دهد و می‌تواند برای مصرف‌کنندگان با آلرژی به ماهی یا صدف نیز فرصت لذت بردن از آن را فراهم کند.