ساختو ساز پرینت سه بعدی

بزرگترین سازه‌ی پرینت سه بعدی در فلوریدا

/world-s-largest-3d-printed-building

Printed Farms و COBOD اعلام کرده‌اند که بزرگترین ساختمان پرینت سه‌بعدی در جهان واقع در فلوریدا را تکمیل کرده‌اند. این سازه با مساحت کل بیش از 10100 فوت مربع یا حدود 940 متر مربع، ظاهراً نزدیک به 50 درصد بزرگتر از رکورد پیشین در خاورمیانه است است.