دوچرخه چاپ سه بعدی

دوچرخه‌ی فوق سبک چاپ سه بعدی CoreTechnologie

/coretechnologie

CoreTechnologie یک دوچرخه تک سرعته فوق سبک ساخته است که می تواند توسط یک چاپگر سه بعدی ساخته شود. دلیل انتخاب آنها برای چاپ سه بعدی دوچرخه تمایل آنها به تولید سریع، ارزان و بدون عارضه کالا است