بایوپرینت سه بعدی

بایوپرینت سه بعدی در درمان سرطان

/3d-bioprinting-in-cancer-treatment

دانشمندان مؤسسه ماشین‌آلات و مواد کره (KIMM) و مؤسسه تحقیقاتی علوم زیستی و بیوتکنولوژی کره (KRIBB)، تحت تایید وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری بایوپرینت سه بعدی جدیدی را معرفی کردند که، به ادعای آنها، می‌تواند روش جدیدی برای درمان سرطان باشد