بافت پرینت سه بعدی

بافت‌های پرینت سه بعدی جدید Carbon با تکنیک‌های نرم افزاری جدید

/textures-for-3d-printing

در آخرین پستش، Carbon بررسی می کند که چگونه بافت ها می توانند ظاهر و عملکرد قطعات پرینت سه بعدی را بهبود بخشند. آنها فرآیندهای بافت سازی فعلی، مانند نقشه های جابجایی و بافت را به عنوان روش های دست و پا گیر می بینند. به نظر آنها چالش واقعی قرارگیری صحیح بافت ها بر روی سطوح متغیر است. آنها یک الگوریتم نگاشت بافت قوی بر اساس طرح Boris Springborn برای رسیدگی به این مشکل ایجاد کرده اند