بازیافت با پرینت سه بعدی

لوستر‌های پرینت سه بعدی LightArt با زباله‌های بازیافتی اقیانوس

/lightart

مواد اولیه کل مجموعه Coil از زباله های متنوع اقیانوس و مناطق ساحلی به دست می آید. از طریق تحقیق و توسعه گسترده، LightArt با موفقیت این ماده را برای تولید مواد افزودنی پردازش کرد. آنها با استفاده از فرآیند FDM با گرانول، این لوسترهای چشمگیر را در مجموعه ای از اشکال و رنگ ها تولید می کنند.