اسباب بازی پرینت سه بعدی

Mattel اسباب بازی پرینت سه بعدی می‌سازد

/3d-printed-toys

پروتوتایپینگ در صنعت اسباب بازی بسیار مهم است. از میان مزایای متعدد پروتوتایپینگ، کشف عیوب، آزمایش ویژگی های خاص یا کشف پتانسیل‌های جدید برای ارتقای محصول را می‌توان نام برد