چاپ سه بعدی پزشکی

پرینت سه بعدی شبکه‌ای از سلول‌های عصبی زنده

/3d-printed-network-of-nerve-cells

شبکه‌های رشد یافته در این تحقیق ماهیت سه‌بعدی مدارها را در مغز زنده‌ای که سلول‌های عصبی فرآیندهایی به نام نوریت‌ها را گسترش می‌دهند تا اتصالات بین لایه‌های مختلف قشر را گسترش می‌دهند، تکرار کردند.