پروتز حیوانات

پروتز‌های پرینت سه بعدی برای سگ‌ها

/3d-printed-prosthetics-for-dogs

 داستان‌هایی که در آنها از پرینت سه بعدی برای کمک به حیوانات استفاده شده است کم نیست - که این چیز خوبی است - از پرندگان وحشی و لاک‌پشت‌ها گرفته تا حیوانات کار و حیوانات خانگی مانند گربه‌ها و سگ‌ها. به نظر می‌رسد سرعت استفاده از مواد افزودنی برای مراقبت از حیوانات همواره در حال افزایش است. آخرین مورد مربوط به یک دانشجوی سال پنجم دامپزشکی در دانشگاه علوم محیطی و زیستی Wrocław در لهستان است.