هوش مصنوعی و پرینت سه بعدی

دوقلوهای دیجیتال و پرینت سه بعدی

/digital-twins-in-3d-printing

آیا در مورد دوقلوهای دیجیتال شنیده اید؟ این ایده برای اولین بار در دهه 1960 به عنوان راهی برای ایجاد یک مدل زنده از ماموریت آپولو به منظور کمک به ارزیابی شکست مدل فیزیکی این دستگاه با اجزای دیجیتال توسعه یافت. این ایده از آن زمان به طور قابل توجهی توسعه پیدا کرده است، اما هسته اصلی آن یکسان باقی مانده است.