ماشین لرنینگ

آینده‌ی ماشین لرنینگ و چاپ سه بعدی

/machine-learning-and-3d-printing

بدون شک هوش مصنوعی ابزار قدرتمندی خواهد بود. اینکه چه تأثیری بر جهان خواهد داشت را نمی توانیم بدانیم. همچنین نمی‌توانیم دقیقاً بدانیم که هوش مصنوعی در چه بازه زمانی به شغل، زندگی روزمره و اقتصاد ما نفوذ می‌کند. با پذیرش ChatGPT توسط AIBuild، می‌توانیم ببینیم که چاپ سه بعدی واقعاً می‌تواند از این ابزارها استفاده کند. با این حال، هوش مصنوعی چه کاری می تواند با صنعت تولید مواد افزودنی انجام دهد و احتمالاً در کوتاه مدت چه خواهد کرد؟ با توجه به آنچه اکنون می دانیم، می توانیم استنباط هایی انجام دهیم