فیلتر جذب کربن دی اکسید

ساخت فیلترهای جذب کربن دی اکسید به وسیله‌ی پرینت سه بعدی

/carbon-dioxide-capture-filter

اخیراً محققان ایالت کارولینای شمالی نشان داده‌اند که امکان ساخت فیلترهای جاذب دی اکسید کربن با چاپ سه بعدی وجود دارد؛ یا به طور دقیق تر، با پرینت سه بعدی یک ماده هیدروژل مخصوص که قادر به نگه داشتن کربنیک انیدراز است.