تشخیص سرطان

دستگاه اولتراسوند پرینت سه بعدی برای تشخیص سرطان پستان

/3d-printed-ulrasound

با همکاری مرکز تحقیقات بالینی MIT، این تیم با موفقیت این دستگاه را روی فردی با سابقه کیست سینه آزمایش کردند. به طرز چشمگیری، این پچ پوشیدنی قادر بود کیست هایی به قطر 0.3 سانتی متر، اندازه معمول تومورهای مرحله اولیه را تشخیص دهد. این نه تنها پتانسیل دستگاه را در تشخیص زودهنگام نشان می دهد، بلکه گواهی بر توانایی آن برای دستیابی به وضوح مشابه با دستگاه های سونوگرافی سنتی است