اوریگامی

اوریگامی و پرینت سه بعدی

/3d-printed-origami

پروفسور کویا نارومی، بخشی از تیم تحقیقاتی دانشگاه توکیو و گروه مهندسی برق، توضیح می‌دهد که به لطف فرآیند ویژه ما، می‌توانید آب داغ را روی این ورق‌های مسطح بریزید و تماشا کنید که در عرض چند ثانیه به شکل‌های سه بعدی پیچیده در می‌آیند