مقایسه محصولات


قطر سوزن ها
0.2 میلی متر 0.3 میلی متر 0.4 میلی متر
وزن خالص
20 گرم
ابعاد
84 میلی متر