مقایسه محصولات


قطر نازل
0.8 میلی متر
وزن خالص
2 گرم
ابعاد
13x5.8x5.8 میلی متر